. Üldinfo | Kaitseala valitseja | Kaitseala eksponeerimine külastajatele |
ÜLDINFO
Algus

Rannametsa - Soometsa Looduskaitseala on eesti üks ainulaadsemaid kaitsealasid. Oma praegusel kujul ja piirides, 9860 ha suuruse looduskaitsealana, moodustati ta 2000. aastal senise maastikukaitseala ja kaitstavate üksikobjektide baasil. Looduskaitseala ülesandeks on kaitsta Antsülusjärve ja Litoriinamere rannaluiteid ja nende ümber kujunenud kooslusi, aga ka rannaniite ja ohustatud ning haruldaste liikide elupaiku. Asudes Pärnu madalikul, ühendab ta endas kõik selle edelarannikule iseloomulikud tunnused: lauged rannaalad, luited ja rabad. Oma erilise ilme tõttu on see piirkond leidnud ära märkimist loodusgeograafilise alajaotusena Litorale heademeesteense nime all ka geobotaaniku ja taimeteadlase Theodor Lippmaa poolt.

Kaitseala territooriumil saab jälgida viimase 8000 aasta sündmusi Läänemere ja Eesti maismaa kerkimise ajaloos. Selleks annavad võimaluse Antsülusjärve ja Litoriinamere rannavallid, esimene neist tuntud Võidu või Soometsa luidetena, teine - Rannametsa luidetena.

Kahe luiteaheliku, ehk endise rannajoone vahele jääb Litoriinamere laguunist tekkinud Tolkuse raba, Soometsa luidete taga paikneb maapinna soostumisest alguse saanud Maarjapeakse raba. Luidete ja raba läbilõigete uurimiseks annab võimaluse 19. sajandil käsitsi kaevatud Timmkanal, mille sängis Rannametsa külas parkimisplatsi juures on võimalik jälgida läbilõiget piirkonna geoloogilisest minevikust alates Litoriinamere luiteliivadest kuni keskdevoni liivakivini. Hästi eristuvad 8000 aasta vanused Antsülusjärve setted ja ligikaudu 5500 aasta vanused Litoriinamere setted. Rannametsa luidetest lääne poole jääb lauge ala, mis on aegamisi vabanenud mere alt viimase nelja ja poole tuhande aasta jooksul. Seda kehva liivast ala on inimesed sajandeid kasutanud põllulappidena ja karjamaadena, mereäärsest osast on tänaseni säilinud suured rannaniidud- rannakarjamaad, mis kaitsealal moodustavad Võistesaare, Võistealuse, Piirumi, Rannametsa ja Pulgoja sihtkaitsevööndid pindalaga ligi 750 hektarit.


KAITSEALA VALITSEJA
Algus

     Kaitseala valitseja on Pärnumaa Keskkonnateenistus, kaitsealal puudub administratsioon. 2001 aasta augustis käivitus kaitsealal Eesti Ornitoloogiaühingu poolt algatatud EL LIFE projekt "Häädemeeste märgalakompleksi taastamine ja majandamine", mis kannab kuni 2005 aastani hoolt rannaniitude taastamise, puhkemajanduse arendamise, raba veerežiimi taastamise ja kaitseala tutvustavate tegevuste eest. LIFE projekti partnerid on Pärnumaa Keskkonnateenistus, Riigimetsa Majandamise Keskus ja kohalik põllumajandusfirma OÜ Aminolte.


Kaitseala eksponeerimine külastajatele
Algus

     Rannametsa - Soometsa looduskaitseala luitemetsad ja sood on olnud puhkajate ja seeneliste-marjuliste meelispaik juba aastakümneid. Kaitsealale jäävad riigimetsamaad kuuluvad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Pärnu-Ikla puhkeala koosseisu. Ligipääs kaitsealale on tänu teedevõrgule samuti hea. Kuigi kaitsealal on uuritud ja rõngastatud nii pesitsevaid kui läbirändavaid linde juba aastakümneid, on alles viimasel kümnendil, tänu piiride avanemisele, hoogu läinud linnuturism, mis hõlmab peamiselt rannaniite. 2000 aasta suvest on endisest maastikukaitsealast saanud looduskaitseala ja see
new movie. play games. craps game
seab kaitsealal liikumisele ja tegutsemisele endisest suuremad piirangud. Siiski on kaitseala üks põhilisi eesmärke loodusväärtuste kaitsmise ja säilitamise kõrval ka nende eksponeerimine ja tutvustamine.