PROJEKTI üLDANDMED

PROJEKTI EESMÄRGID

TEGEVUSED
Eeltegevused
Taastamis ja rajamistööd elupaikades
Tegevused elupaiakde pidevaks hooldamiseks
Tegevused elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja projekti tulemuste tutvustamiseks