HÄÄDEMEESTE MÄRGALAKOMPLEKSI TAASTAMINE JA HOOLDUS

Eesti Ornitoloogiaühingu poolt algatatud projekt Rannametsa Soometsa Looduskaitsealal Pärnumaal. Projekti ülesandeks on nimetud kaitseala loodusväärtuste säilitamine ja taastamine. Selle ülesande täitmiseks tehakse tihedat tööd EOÜ kui valitsusvälise organisatsiooni, riiklike keskkonnainstitutsioonide, kohalike omavalitsuste ning kõigi teiste huvitatud pooltega. Oluliseks osaks projektist on ka kaitseala loodusväärtustega tutvumise- ning vastavasisulise loodushariduse võimaluste väljaarendamine.

Projekti põhirahastajaks on Euroopa Liidu LIFE-Nature programm. Projekti partneriteks ja kaasrahastajateks on: