Materjalid
 1. Ülevaatlik ettekanne LIFE'i projektist (.ppt, 146k)

Kaitseala
 1. Luitemaa Looduskaitseala kaitse-eeskiri (seletuskiri ja eelnõu, 03.2006) (.rtf, 1,1MB)
 2. Luitemaa kaitsekorralduskava (.zip, 1,9MB)
 3. Kaitseala tsoneering (.doc, 100k)
 4. Rannametsa - Soometsa Looduskaitseala turismikorralduskava aastateks 2003-2010 - Kaire Käära, Eveli Loorents, Marika Kose (.rtf, 1,0M; .zip 69k)
 5. Üldised nõuded ja soovitused metsade majandamiseks Rannametsa - Soometsa Looduskaitsealal - Rainer Kuuba (.rtf, 125k)
 6. Rannametsa - Soometsa LKA metsakasvukohatüübid (.pdf, 44k)
 7. Luitemaa kaart (.pdf, 4.4M)
 8. Luitemaa piltkaart (.pdf, 625k)

Seire- ja uurimistulemused
 1. Häädemeeste rannaniidu haudelinnustiku arvukuse muutused (.ppt, 150k)
 2. Lihhenoloogiline inventuur Eametsa-Rannametsa MKA-l ja kaitseala juurde planeeritavatel laiendustel. Aruanne - Inga Jüriado (.rtf, 55k)
 3. Linnustiku seire Luitemaa Looduskaitsealal 2003. aastal - Aivo Klein, Mati Kose (eds.) (.pdf, 406k)
 4. Ornitoloogiliste välitööde kokkuvõte Luitemaa Looduskaitsealal 2004. aastal - Aivo Klein, Mati Kose (eds.) (.rtf, 1.3M)
 5. Luitemaa linnud (ettekanne projekti lõpuseminaril) - Aivo Klein, Mati Kose, Indrek & Jaak Tammekänd (.ppt, 6.1M)
 6. Brüoloogiline inventuur Rannametsa-Soometsa MKA kaitseala juurde planeeritavatel laiendustel ja kaitseala metsades. Aruanne - Kai Vellak (.rtf, 40k)
 7. Tolkuse raba hüdroloogiline uuring

Soode taastamise seminari materjalid
 1. Sissejuhatav ettekanne - Marika Kose (.ppt, 83k)
 2. Räpina poldri märgala - Riho Kinks (.ppt, 6.0M)
 3. Turbaalade taastamine jõhvikate abiga - Kaja Kübar (.ppt, 1.8M)
 4. Soode ökoloogiline tähendus kaitsekorraldaja ja loomaökoloogi pilgu läbi - Agu Leivits (.pdf, 3.2M)

Posterid
 1. Loomaliigid, kelle hüvanguks projekt töötab (.pdf, 830k)
 2. Luitemänniku linnud (.pdf, 432k)
 3. Rannikulinnud (.pdf, 885k)
 4. Töö inimestega (.pdf, 848k)

LIFE Projekti fotonäitus
 1. LIFE Häädemeeste (.pdf, 1.8M)
 2. Inimene ja loodus (.pdf, 2.0M)
 3. Karjatatavad rannaniidud (.pdf, 1.6M)
 4. Kõre elupaikade ja asurkonna taastamine (.pdf, 1.7M)
 5. Kõrgrohustuga rannaniidud (.pdf, 1.5M)
 6. Linnutornid rannikul (.pdf, 1.3M)
 7. Luitemännikud (.pdf, 1.8M)
 8. Rannametsa loodusrada (.pdf, 1.3M)
 9. Soo loodusliku veetaseme ja taimestiku taastamine (.pdf, 1.8M)

Projekti kajastamine meedias
 1. Rabade taastajad trehvavad Nigulas ( Pärnu Postimees, 23.08.2005 )
 2. Esimene tamm Kalakraavil ravib soomaastikku ( Pärnu Postimees, 30.07.2005 )
 3. Tolkuse raba ravib tamm ( Pärnu Postimees, 30.07.2005 )
 4. Ornitoloogid ehitasid Tolkuse rabasse tammi ( Postimees, 30.07.2005 )
 5. Intervjuu: Taastame looduse paigast läinud tasakaalu ( Pärnu Postimees, 7.07.2005 )
 6. Häädemeeste rannaniidud ripuvad pealinnas ( Pärnu Postimees, 10.05.2005 )
 7. Luitemaa kaitsealal jõuab Life projekt lõpule ( Pärnu Postimees, 5.04.2005 )
 8. Häädemeeste Life peab homme pidu ( Pärnu Postimees, 31.03.2005 )
 9. Luitemaa tuleb arutusele lasteaias ( Pärnu Postimees, 22.01.2005 )
 10. Õpilased katsid turbavälja jõhvikatega ( Pärnu Postimees, 18.09.2004 )
 11. Häädemeeste rannaniitu hooldasid talgulised ( Pärnu Postimees, 13.04.2004 )
 12. Kõrgeimale luitele kerkib torn ( Pärnu Postimees, 21.10.2003 )
 13. Toetusraha saamine tokerdub bürokraatiasse ( Pärnu Postimees, 29.09.2003 )
 14. Euroopa komisjon ütleb rannaniidul sõna sekka ( Pärnu Postimees, 2.09.2003 )
 15. Häädemeeste pani rannaniidud trükki ( Pärnu Postimees, 28.07.2003 )
 16. Tuki püsib heinamaal aiste vahel ( Pärnu Postimees, 5.07.2003 )
 17. Häädemeeste giidid annavad eksami ( Pärnu Postimees, 14.05.2003 )
 18. Talgulised tegid rannas lindudele ruumi ( Maaleht, 8.05.2003 )
 19. Abikäed vedasid karjaaedu kokku ( Pärnu Postimees, 21.04.2003 )
 20. Pühade vahele mahuvad talgud Häädemeeste rannaniitudel ( Pärnu Postimees, 4.04.2003 )
 21. Häädemeeste uudistab Matsalu tegemisi ( Pärnu Postimees, 28.03.2003 )
 22. Rannaniitude taastajad toovad ilmale vasikaid ( Pärnu Postimees, 7.02.2003 )
 23. Märgalad hoiavad veevarusid ( Pärnu Postimees, 31.01.2003 )
 24. Lambad ja hobused toovad rannaniitudele tulu ( Pärnu Postimees, 9.12.2002 )
 25. Jahimehed korraldasid lindudele tapatalgud ( Roheline värav, 29.08.2002 )
 26. Looduskaitse nurgakivi paigutab “Natura 2000” ( Pärnu Postimees, 2.08.2002 )
 27. Saarlased näsivad Häädemeestel niitu ( Pärnu Postimees, 6.06.2002 )
 28. Pritsimehed käivad konni kastmas ( ETA pressiteade, 6.06.2002 )
 29. Päästeamet kastab konni ( Postimees, 4.06.2002 )
 30. Matkasaapad jalas ärgitavad käimata radadel haruldusi avastama ( Pärnu Postimees, 18.05.2002 )
 31. Pulgoja külas kõrgub linnuvaatlustorn ( Pärnu Postimees, 6.05.2002 )
 32. Hobused uuendavad rannaniite ( Pärnu Postimees, 9.04.2002 )
 33. Pilliroogu võib põletada poole aprillini ( Pärnu Postimees, 19.03.2002 )
 34. Limusiinid hakkavad rannaniitu pügama ( Roheline värav, 14.02.2002 )
 35. Linnud tõid lihaveised rannaniidule ( Pärnu Postimees, 11.02.2002 )
 36. Häädemeeste rannaniidud tõmbavad ligi linnuturiste ( Pärnu Postimees, 4.02.2002 )
 37. Häädemeeste muutub rahvusvaheliseks ( Pärnu Postimees, 1.02.2002 )
 38. Loodusega sina peal võib teenida tuhandeid ( Pärnu Postimees, 6.12.2001 )
 39. Kümne miljoni kroonine kava kaitseb linde ( Pärnu Postimees, 28.11.2001 )

new movie. play games. craps game